Giften

Maak je liever een gift over? Dat mag natuurlijk ook!

Bankrekeningnummer IBAN NL79 RABO 086 10 00 315 van de Stichting Maatschappelijke Opvang Helmond e.o. (SMO Helmond e.o.) o.v.v.
donatie De Bundertjes.

De Stichting heeft een ANBI status :

  • Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van de schenking.
  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Alvast bedankt!